Program Kreate Klubu na jún 2024 v slovenskom a ukrajinskom jazyku.