Program Kreate Klubu na apríl 2024 v slovenskom a ukrajinskom jazyku.