BEZPEČNÉ MIESTO

pre mladých ľudí

Nový koncept neformálnej psychologickej pomoci pre mladých ľudí

KREATE KLUB je miestom, kde môžeš spoznať a zanechať stopu svojho JA a vyjadriť svoje bytie, ak to tak budeš chcieť. Tu sa učíme úcte k sebe samým aj k sebe navzájom.

KREATE KLUB vznikol, aby mladí ľudia, ktorým je ťažko, ale aj tí, ktorí majú šťastné dni, mali na svete miesto, kde môžu dostať anonymnú a bezplatnú odbornú psychologickú pomoc, zažiť záujem, zábavu, podporu, rozvoj a nový štart.

Klub je miestom pre spojenie ľudí a umenia vo všetkých jeho podobách, slobode a kreativite, ktorú ponúka. Nemusíš však byť nadšencom umenia a sebavyjadrovania, môžeš len tak s nami  tráviť voľný čas.

KREATE KLUB vymysleli psychológovia, psychologičky a ďalší odborníci a odborníčky z OZ IPčko a za jeho podporou od začiatku stáli ľudia z vedenia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR a Nadácie Orange . Pridali sa aj ďalší partneri a fanúšikovia aktivít pomoci OZ IPčko.

Názov klubu vznikol spojením dvoch slov, ktoré najviac vystihujú to, čím je a chce byť pre všetkých, ktorí sa doň rozhodnú vstúpiť.

Prvé slovo z názvu je „KREATE“ od slova KREATIVITA. Existuje mnoho spôsobov ako niečo vyjadriť. Kreativita nám pomáha identifikovať, kto sme. Láme bariéry, spúšťa produkciu endorfínu a serotonínu, ktoré prinášajú pocity bezpečia a šťastia. Zlepšuje náladu, je jednoduchým východiskom pre podporu wellbeingu, pomáha cítiť sa menej osamelo a podporuje, aby sa citlivo odkrylo to najvnútornejšie v nás.

Druhým slovom je „KLUB“, teda miesto, kde si môžeš povedať „SEM PATRÍM“, kde môžeš zložiť masku a byť tým, kým SI, zapojiť sa do plánovaných aktivít, alebo len tak chillovať a byť.

KREATE KLUB je určený pre mladých ľudí od 13 rokov. Organizujeme tu koncerty, diskusie, čítačky, workshopy, ochutnávky umenia vo všetkých jeho podobách, na ktoré pozývame aj mladých ľudí mimo komunity v klube.

Odborníci z KREATE KLUBU sú súčasťou života mladých ľudí a môžu ich podporiť, usmerniť a pomôcť, keď je to potrebné. KREATE KLUB je priestor, v ktorom majú mladí ľudia možnosť tvoriť, alebo len tak byť po boku psychológa, psychologičky a ďalších mladých ľudí.

Veríme, že v neformálnej komunite KREATE KLUBU nájdu jeho návštevníci a návštevníčky pocit bezpečia, odbornú psychologickú pomoc, inšpiráciu a rast. Chceme vytvárať prostredie pre každého, aby sa cítil zahrnutý a podporovaný. Pozorne počúvame, čo hovoria mladí ľudia a vždy sme pripravení objavovať spoločne s nimi nové nápady.

Tím Kreate Klubu

PhDr. Marek Madro, PhD., MBA

Odborný garant,
psychológ a riaditeľ IPčka

Kristína

Psychologička

Sabína

Sociálna pracovníčka

Vladimír

Psychológ

Martin

Psychológ

Lenka

Sociálna pracovníčka

Kontakty pomoci

NONSTOP – ANONYMNE – BEZPLATNE

IPčko od roku 2012 prevádzkuje internetovú linku dôvery pre mladých IPčko.sk, kde poskytuje nonstop anonymné a bezplatné psychologické poradenstvo, odborne vyškolenými pracovníkmi prostredníctvom chatu a emailu.

Špecializovaná  Krízová linka pomoci vznikla v roku 2020. Poskytuje anonymnú, nonstop a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze prostredníctvom chatu, e.mailu, videa a telefónu.

Stránka StalosaTO.sk ponúka informácie o groomingu, sexuálnom zneužívaní, násilí a vydieraní detí a mladých ľudí na internete. Okrem možností pomoci a postupov riešení tú nájdu užitočné informácie aj rodičia a odborníci. Nikto v tom nemusí byť osamote. Pomoc existuje!

Pokiaľ ste Vy alebo niekto vo Vašom okolí v bezprostrednom ohrození zdravia alebo života, neváhajte kontaktovať 112.

Naši partneri

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Viac info.